ປີ 2018 ເສດຖະກິດ ເມືອງໄຊ ຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍ 9%

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 1ປີ  ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ນໍາພາຂອງພັກ, ການນໍາແຂວງ ແລະ ເມືອງໄຊ ໂດຍອີງໃສ່ທິດທາງ ແຜນການອັນລວມ, ອັນສະເພາະຂອງເມືອງ ແລະ ທ່າແຮງ ຈົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງເມືອງ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນແຕ່ລະປີ.

ອີງຕາມ ການສະຫຼຸບ ລາຍງານຂອງ ທ່ານ ຄໍາແພງ ຂັນມະນີ ເລຂາພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໄຊ ຕໍ່ກັບເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງເມືອງ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໃນແຕ່ລະປີ ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນ ( GDP ) ບັນລຸ 920 ຕື້ກີບ,ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 11,084 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 1,358 ໂດລາສະຫະລັດ ລວມອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ເທົ່າກັບ 9% ຕໍ່ປີ ໃນນັ້ນ ດ້ານການລົງທຶນ ປີ2018 ມີທັງຫມົດ 7 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າ 23 ຕື້ 784 ກວ່າລ້ານກີບ ທັງໂຄງການສະເໜີໃຫມ່, ສືບຕໍ່ ແລະ ໂຄງການຊຳລະໜີ້, ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ຮອດປັດຈະບັນໄດ້ 7 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 69,31%, ທົ່ວເມືອງໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟ້າຕາຂ່າຍທັງຫມົດ 89 ບ້ານ,14,4723 ຄົວເຮືອນ ເທົ່າກັບ 91,75 %, ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານ 97 ບ້ານ ໃນນີ້ ທາງປູຢາງຜ່ານ 42 ບ້ານ ທາງຍົກລະດັບ 53 ບ້ານ ແລະ ທາງທະລຸ ທ່ຽວໄດ້ລະດູດຽວ 2 ບ້ານ, ສຳເລັດການປັກດຳເຂົ້ານາປີ ໄດ້100% ໃນເນື້ອທີ່ນາ 3 ພັນກວ່າເຮັກຕາ, ປູກຢາງພາລາໄດ້ 3 ພັນ 600 ເຮັກຕາ, ຫມາກແໜ່ງ 2 ພັນ 500 ກວ່າເຮັກຕາ, ຫມາກຖົ່ວເບີ 200 ກວ່າເຮັກຕາ, ປູກຜັກເຮືອນຮົ່ມໄດ້ 7,66 ເຮັກຕາ, ມີສັດລ້ຽງ ຄື ຄວາຍ 4 ພັນກວ່າໂຕ, ງົວ 8 ພັນກວ່າໂຕ, ແບ້ 1 ພັນກວ່າໂຕ, ຫມູ 38 ພັນກວ່າໂຕ ລວມທັງໄກ່ໄຂ່, ເປັດໄຂ່ ສາມາດຜະລິດໄຂ່ໄດ້ 342 ໂຕນ.

ສາເຫດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ຂອງເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງເມືອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂ ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແລະ ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຂອງເມືອງ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ