6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ເສດຖະກິດ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,54%

ຕາມການລາຍງານ ຂອງທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ອຸ່ນອາລົມ ກຳມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2018 ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 6,54% ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ( GDP ) 3.779 ຕື້ກ່ວາກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 457,99 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.417 ໂດລາສະຫາລັດ ໃນນັ້ນດ້ານໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂະແໜງ ກະສິກໍາ – ປ່າໄມ້ຂະຫຍາຍຕົວ 8,37%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ – ການຄ້າ ຂະຫຍາຍຕົວ 3,08%, ຂະແໜງບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວ 16,33%, ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າ ຂະຫຍາຍຕົວ 7,92%, ດ້ານເສດຖະກິດປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ທັງໝົດ 52,5 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 237 ໂຕນ ເທົ່າກັບ 35%ຂອງແຜນການ, ຜະລິດພືດສະບຽງອາຫານລະດູແລ້ງ ໄດ້ທັງໝົດ 1.869 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 8,588 ໂຕນ, ຜະລິດພືດ ເປັນສິນຄ້າໄດ້ທັງໝົດ 4.977 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 47.989 ໂຕນ, ການຜະລິດຊີ້ນ ປາ ແລະ ໄຂ່ເພື່ອບໍລິໂພກ ໄດ້ທັງໝົດ 6.455 ໂຕນ.

ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກໍມີການປັບປຸງດີຂຶ້ນ ຈາກການລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ ຫັນໄປສູ່ການລ້ຽງແບບວິທະຍາສາດ ເຮັດ ໃຫ້ມີຄອບຄົວທີ່ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ເປັນຕົ້ນ:ລ້ຽງງົວ-ຄວາຍຈຳນວນ 194 ຄອບຄົວມີສັດລ້ຽງ 2,456ໂຕ, ລ້ຽງແບ້ 8 ຄອບຄົວມີ 469 ໂຕ, ລ້ຽງໝູ 32 ຄອບຄົວ ມີ 2,300ໂຕແລະລ້ຽງປາ 82 ຄອບຄົວ ເນື້ອທີ່ 70 ເຮັກຕາ ຜົນຜະລິດໄດ້ 665 ໂຕນ. ຊຸກຍູ້ການ ປູກໄມ້ ແລະ ຟື້ນຟູ່ປ່າໄມ້ ແບບທໍາມະຊາດໄດ້ 2.833 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດມູນຄ່າການສົ່ງອອກໄດ້ 22,6 ຕື້ກ່ວາກີບ ມູນຄ່າການນໍາ ເຂົ້າປະຕິບັດໄດ້ 5,5 ຕື້ກວ່າກີບ, ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າ ( ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ເກັບຊື້ພາຍໃນ ) ມີມູນຄ່າ 1.443 ຕື້ກວ່າ ກີບ, ຂື້ນທະບຽນລົດ ໄດ້ທັງໝົດ 1.425 ຄັນ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກລົດໄດ້ 1 ພັນກ່ວາຄັນ.

ໂດຍລວມແລ້ວພ້ອມເສດຖະກິດຂອງແຂວງຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍການ ຊຸກຍູ້-ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ເສດຖະກິດຄອບຄົວ, ເສີມຂະຫຍາຍຮູບແບບການຜະລິດເສດຖະກິດຕະຫລາດ ຫັນປ່ຽນຕາມທິດ ພັດທະນາກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ.