ພິທີ ພົບປະໂອ້ລົມ ແລກປ່ຽນຄຳຄິດ ຄຳເຫັນ ຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ກັບ ອາດີດການນຳ ອາວຸໂສ ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງທີI