ການນຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ ລົງຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ ວຽກງານກະສິກຳ ຢູ່ເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງຮຸຸນ

ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2019 ທ່ານ ຄໍາພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ, ທ່ານ ບຸນລຽນ ວໍລະກົດ ກໍາມະການພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທິມງານຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານກະສິກຳ ຢູ່2 ເມືອງ ຄືເມືອງແບງ ແລະ ເມືອງຮຸນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບໂດຍການນຳຂອງເມືອງ.

ການເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສໍາຫຼວດເບິ່ງການປູກພືດລະດູແລ້ງຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຂົ້ານາແຊງ, ຫມາກຖົ່ວເຫຼືອງ, ຫມາກຖົ່ວເບີ, ຫມາກໂມ, ຫມາກເພັດ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກໂຄງການ ADB ກໍຄືໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ພາກເໜືອ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ເພື່ອສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຳການຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍ, ວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ, ການອອກໃບຕາດິນ ກະສິກໍາ ( ດິນນາ ) ຖາວອນ.

ທ່ານ ຄຳພຽງ ຢາຈົງວ່າ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ADB ໃນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ບັນລຸດຕາມຄາດຫມາຍ ລວມທັງຜົນຜະລິດລະດູແລ້ງຂອງປະຊາຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການຫຼຸດຜົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນັ້ນ ການນໍາຂອງເມືອງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.