ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ຊຸດທີ I

ຂໍ້ມູນ: ປື້້ມປະຫວັດສາດ-ມູນເຊື້ອແຂວງອຸດົມໄຊ 2014