Location and extra points

* ຄໍາຂັວນຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ:
      ແຂວງອຸດົມໄຊ ທ່ຽວອຸດົມໄຊ ໄປຊົມທຳມະຊາດ ນໍ້າຕົກຕາດຫົວນ້ຳກັດ ຊົມວັດທະນະທຳຊົນເຜົ່າ ໄຫ້ວພະເຈົ້າສິງຄຳ ດື່ມນ້ຳຊາພັນປີ ຂີ່ເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ຊົມທຳມະຊາດແຄມຂອງ.
* ​ແຂວງອຸດົມໄຊ:
     ພາຍຫຼັງເມືອງໄຊ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍປີ 1961 ສູນກາງພັກຈຶ່ງຕົກລົງເອົາກິ່ງແຂວງດັ່ງກ່າວ ມາສ້າງເປັນແຂວງລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ປີ 1962; ມາຮອດປີ 1965 ແຂວງລ້ານຊ້າງ ກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ແຂວງເມືອງໄຊ ແລະ ມາເຖິງປີ 1967 ແຂວງເມືອງໄຊຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງອຸດົມໄຊ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

     ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີເນື້ອທີ່ 15,370 ກິໂລຕາແມັດ ກວມເອົາ 6.5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ມີໄລຍະຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ 600 ກິໂລແມັດ ເນື້ອທີ່ພູດອຍກວມ 85% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນທົ່ງພຽງນ້ອຍ ລຽບຕາມແຄມລອງແມ່ນ້ຳ, ສາຍຫ້ວຍກວມເອົາ 15% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ,  ມີຂອບເຂດສາຍແດນທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳ ຕິດກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງລາວດັ່ງນີ້:

–  ທິດເໜືອຕິດກັບ ສປ ຈີນ 22.5 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ 66.5 ກິໂລແມັດ

–   ທິດໃຕ້ຕິດກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ 120 ກິໂລແມັດ

–  ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ 183.25 ກິໂລແມັດ

–  ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 160 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 110 ກິໂລແມັດ

     ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີ 7 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ເມືອງໝໍ້, ເມືອງງາ, ເມືອງແບ່ງ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກແບງ. ມີ 587 ບ້ານ, ມີປະຊາກອນ 324.955 ກວ່າຄົນ, ຍິງ: 163.114 ກວ່າຄົນ, ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນ 21 ຄົນ/ກມ2 (ສະຖິຕິປີ 2017).  ທີ່ວ່າການແຂວງຄື ເມືອງໄຊ  ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍຊົນເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວ, ລື້, ໄທດຳ, ໄທແດງ, ຍວນ, ກໍ່, ຮາຕິງ, ປິດ, ແລນ ແຕນ, ມົ້ງ ລາຍ, ມົ້ງຂາວ, ກຶມມຸຮອກ, ກຶມມຸອູ. ມີປະຊາຊົນບາງເຜົ່າ ຍັງປາກເວົ້າ ແລະ ນຸ່ງຖືຕາມປະເພນີ ຂອງ ເຜົ່າຕົນ.

ຂໍ້ມູນ: ຂັດຈາກປື້ມ ປະຫວັດສາດ-ມູນເຊື້ອ ແຂວງອຸດົມໄຊ