5/5/2021 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນເຂົ້າໃນການຕ້ານໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 5.000.000 ກີບ