5/5/2021 ບໍລິສັດ ອຸດົມໄຊ ພັດທະນາກະສິກຳ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມອບເງິນຈຳນວນ 10.000.000 ກີບ ໃຫ້ແຂວງອຸດົມໄຊເພື່ອນຳໄຊ້ເຂົ້າໃນການຕ້ານໂຄວິດ-19