Day: ເດືອນເມສາ 28, 2021

ຫລາຍພາກສ່ວນ ມອບເງິນແລະວັດຖຸອຸປະຖຳ ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19ແຂວງອຸດົມໄຊ

ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ມາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ເມສານີ້ ຫລາຍພາກສ່ວນ ໄດ້ນຳເອົາເງິນສົດແລະນ້ຳດຶ່ມມາມອບໃຫ້ແກ່ຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ້ອງກັນ,ຄວບຄຸມແລະແກ້ໄຂການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ19ແຂວງອຸດົມໄຊ. ໃນນີ້ລວມມີ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກເໜືອສາຂາແຂວງອຸດົມໄຊ ມອບເງິນສົດ 10,000,000 ກີບ, ໂຮງງານດິນຈີ່ເກດທະລາ ມອບເງິນສົດ 5,000,000 ກີບ,ຮ້ານກ້ວາງຮາວຂາຍເຄື່ອງອາໄລ່ລົດຈັກ ມອບເງິນສົດ5,000,000 ກີບ,…