ແຂວງອຸດົມໄຊ ເມືອງແຫ່ງ ສະເໜ່

ອຸດົມໄຊເມືອງແຫ່ງສະເໜ່

ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ກ່ອນເປັນພຽງເຂດໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ ມາຮອດປີ ຄ.ສ 1956 ໂຮມເອົາ 3 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກທາ ມາສ້າງຕັ້ງເປັນກິ່ງແຂວງໄຊຍະພູມ, ຂຶ້ນກັບແຂວງຫລວງພະບາງ.

ພາຍຫຼັງເມືອງໄຊ ໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍປີ 1961ສູນກາງພັກຈຶ່ງຕົກລົງເອົາກິ່ງແຂວງດັ່ງກ່າວ ມາສ້າງເປັນແຂວງລ້ານຊ້າງ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ ປີ 1962; ມາຮອດປີ 1965 ແຂວງລ້ານຊ້າງກໍໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງເມືອງໄຊ ແລະ ມາເຖິງປີ 1967 ແຂວງເມືອງໄຊຈຶ່ງປ່ຽນຊື່ມາເປັນແຂວງອຸດົມໄຊຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີເນື້ອທີ່ 15,370 ກິໂລຕາແມັດ ກວມເອົາ 6.5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວໄປເທດ, ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ມີໄລຍະຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ 600 ກິໂລແມັດ ເນື້ອທີ່ພູດອຍກວມ 85% ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນທົ່ງພຽງນ້ອຍລຽບຕາມແຄມລອງແມ່ນ້ຳ, ສາຍຫ້ວຍກວມເອົາ 15% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ ມີຂອບເຂດສາຍແດນທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳ ຕິດກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງລາວດັ່ງນີ້:

  •       ທິດເໜືອຕິດກັບ ສປ ຈີນ 22.5 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ 66.5 ກິໂລແມັດ
  •       ທິດໃຕ້ຕິດກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ 120 ກິໂລແມັດ
  •      ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບແຂວງຫຼວງພະບາງ 183.25 ກິໂລແມັດ
  •      ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ 160 ກິໂລແມັດ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 110 ກິໂລແມັດ

ຈຸດພິເສດ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງທາງຜ່ານຂອງບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ຄວາມສູງຂອງໜ້າດິນທຽບໜ້ານ້ຳທະເລ 432 ແມັດ ຫາ 1,370 ແມັດ, ມີ 4 ທົ່ງພຽງນ້ອຍ ທີ່ມີເງືອນໄຂສະດວກໃນການປູກພືດກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດປະເພດຕ່າງໆ ລວມມີທົ່ງພຽງ ເມືອງໄຊ, ທົ່ງພຽງເມືອງນາໝໍ້, ທົ່ງພຽງເມືອງແບງ ແລະ ທົ່ງພຽງເມືອງຮຸນ. ແຂວງອຸດົມໄຊ ແບ່ງອອກເປັນ 7 ເມືອງຄື: ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫຼາ, ເມືອງໝໍ້, ເມືອງງາ, ເມືອງແບ່ງ, ເມືອງຮຸນ ແລະ ເມືອງປາກແບງ. ທີ່ວ່າການແຂວງຄື ເມືອງໄຊ. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍຊົນເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວ, ລື້, ໄທດຳ, ໄທແດງ, ຍວນ, ກໍ່, ຮາຕິງ, ປິດ, ແລນ ແຕນ, ມົ້ງ ລາຍ, ມົ້ງຂາວ, ກຶມມຸຮອກ, ກຶມມຸອູ. ມີປະຊາຊົນບາງເຜົ່າ ຍັງປາກເວົ້າ ແລະ ນຸ່ງຖືຕາມປະເພນີ ຂອງ ເຜົ່າຕົນ.

ພາບເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປັດຈຸບັນ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com