ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາກໍ່ຄືທິດຊີ້ນໍາຂອງຄະພັກຄະນະພະແນກສຶກສາ ແລະ ກິລາແຂວງອຸດົມໄຊ, ທິດຊີ້ນໍາຂອງຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງໄຊໃນການຂະຫຍາຍອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະ ໂດຍຕິດພັນກັບ 3 ລັກສະນະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາແຫ່ງຊາດເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສຶກສາໃຫ້ທົ່ວເຖິງທຸກທ້ອງຖິ່ນ.
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍ ບ້ານຈອມອອງ ເມືອງໄຊແຂວງອຸດົມໄຊແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂຮງຮຽນແຫ່ງອື່ນໆ ໃນຂອບເຂດເມືອງໄຊ.ໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່່ງກ່າວຕັ້ງຢູ່ຈຸດໃຈກາງບ້ານຈອມອອງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 42 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງປູຢາງມາດຕະຖານເຂົ້າເຖິງ 24 ກິໂລແມັດ ແລະເສັ້ນທາງທະລຸດິນແດງ 18 ກິໂລແມັດ. ເປັນໂຮງຮຽນກິນນອນ ໂດຍຮັບເອົານັກຮຽນຈາກ 5 ບ້ານ ເຂດບໍລິເວນໃກ້ຄຽງມາຮຽນຄື: ບ້ານບ້ານນໍ້າປຸງ, ບ້ານນໍ້າປະ, ບ້ານຕະລົວະ, ບ້ານກີ່ວຈະລຸ ແລະ ບ້ານຈອມອອງເຊິ່ງແຕ່ລະບ້ານລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນບ້ານຊົນເຜົ່າກຶມມຸ. ປະກອບມີ 12 ຫ້ອງຮຽນແຕ່ມໍ1 ຮອດ ມໍ6, ມີນັກຮຽນ 384 ຄົນ, ຍິງ 168 ຄົນ, ມີຄູອາຈານ 18 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ. ມີຫໍພັກນັກຮຽນແບບປະຖົມປະຖານ 5 ຫຼັງ ແລະ ມີຫໍພັກຄູອາຈານ 1 ຫຼັງ.ໃນການຮຽນແຕ່ລະວັນ ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນແມ່ນໄດ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕັ້ງໃຈໃນການຮໍ່າຮຽນເຖິງແມ່ນບ້ານຈະຢູ່ຫ່າງໄກຕ້ອງໄດ້ຈາກຄອບຄົວ ມານອນລວມໃນຫໍພັກແຕ່ເຂົົາເຈົ້າກໍ່ມີຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມເພື່ອຫາຄວາມຮູ້ໃສ່ຕົນເອງດ້ວຍຄວມຕັ້ງໃຈແລະ ທຸກໆຕອນແລງວັນສຸກເຂົາ ເຈົ້າກໍ່ຈະກັບຄືນຍ້າວເຮືອນຂອງຕົນເອງເພື່ອໄປຊ່ວຍພໍ່-ແມ່ທໍາການຜະລິດ.ສ່ວນອາຈານທີ່ສິດສອນກໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມສິດສອນ ນ້ອງນັກຮຽນດ້ວຍຄວາມມານະອົດທົນ, ອາຈານສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຊົນເຜົ່າກຶມມຸ ຈາກບ້ານຈອມອອງເອງ ແລະ ບ້ານອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອີກສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນອາສາສະມັກຈາກຫຼາຍບ້ານໃນເທດສະບານແຂວງທີ່ໄດ້ອາສາສະມັກໄປສິດສອນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວໂດຍບໍ່ຫວັ່ນ ໄຫວຕໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລໍາບາກເລີຍແມ່ນແຕ່ນ້ອຍ.


ທ່ານອາຈານແພງສິດ ສີວິໄລ ຫົວໜ້າອໍານວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍບ້ານຈອມອອງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຮງຮຽນຈອມອອງ ລວມທັງບ້ານຈອມອອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມໂຊກດີທີ່ມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖໍ້າຈອມອອງເຊິ່ງເປັນຖໍ້າມະຫັດສະຈັນ ທີ່ມີຄວາມສວຍງາມແລະ ໃຫ່ຍ ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງຫ່າງຈາກບ້ານພຽງ 3 ກິໄລແມັດ, ເຊິ່ງມີບາງຄັ້ງນັກທ່ອງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມຖໍ້າ ກໍ່ໄດ້ມາຍ້ຽມຢາມ ແລະເຮັດກິດຈະກໍາຮ່ວມກັບນັກ ຮຽນພວກເຮົາ, ໄດ້ນໍາເອົາປຶ້ມຂຽນ, ບິກ ສໍ ແລະອື່ນໆມາມອບໃຫ້ນັກຮຽນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນມີໂອກາດສ້າງຄວາມລຶ້ງເຄີຍ ແລະຮ່ວມມ່ວນຊື່ນເຮັດກິດຈະກໍານໍາແຂກໄດ້.ນອກຈາກນີ້ໂຮງຮຽນຍັງຂໍ້ມີສະດວກອີກຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງເປັນຕົ້ນແມ່ນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງໄຊ ໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາເປັນປະຈໍາ, ອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນບ້ານຈອມອອງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ໂຮງຮຽນຫຼາຍດ້ານ, ໂຮງຮຽນມີຫໍພັກໃຫ້ນັກຮຽນ, ມີຄູອາຈານພຽງພໍ ສາມາດຕອບສະໜອງການຮຽນ, ການສອນ ແລະດຶງດູດນັກຮຽນເຂົ້າມາຮຽນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທາງໂຮງຮຽນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນຂາດນໍ້າລິນສະອາດໃຊ້, ຫ້ອງນໍ້ານັກຮຽນຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ຍັງບໍ່ທັນມີສູນການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນເຊັ່ນ:ຫ້ອງສະມຸດ, ຫ້ອງອ່ານ, ອຸປະກອນການຮຽນ, ຄອມຟີວເຕີ ແລະ ອື່ນໆ ແລະພ້ອມດຽວກັນການເກັບເງິນສະມະຄົມຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນຍັງບໍ່ຄົບ, ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນປະຊາຊົນສ່ວຍໃຫຍ່ໃນຄອບ ຄົວໜຶ່ງ ມີລູກຫຼາຍຄົນ ແລະຫຼາຍຄອບຄົວຍັງທຸກຍາກ ທາງໂຮງຮຽນຈິ່ງບໍ່ສາມາດເກັບເງິນໄດ້ຕາມແຜນ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເຖິງໂຮງຮຽນຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງ ຍາກຫຼາຍປານໃດກໍ່ຕາມຄະນະອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານທຸກຄົນຈະພະຍາຍາມພັດທະນາໂຮງຮຽນແຫ່ງດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ສົກປີ 2016-2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ-ຕອນປາຍ ບ້ານຈອມອອງ ເມືອງໄຊຈະມີນັກຮຽນເພີ່ມຂຶ້ນອີກເປັນ 500 ຄົນ ແລະ ຈະມີ 15 ຫ້ອງຮຽນແລະຍົກລະດັບໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນອີກແຫ່ງໜຶ່ງຂອງເມືອງໄຊຈະມີຕັ້ງແຕ່ຫ້ອງມໍ1 ຮອດ ມໍ7 ເພື່ອນັກຮຽນຈະບໍ່ໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ໄກ ແລະທັງເປັນການຮອງຮັບການເຂົ້າຮຽນຂອງລູກຫຼານພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນເຂດບ້ານຈອມອອງໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: FB ສະຖານີວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com