ການຊີ້ນໍາ ນໍາພາວຽກງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນໄລຍະ ປີເຄິ່ງຜ່ານມາ ຕໍ່ກັບວຽກງານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງແຂວງເຫັນວ່າມີອັນພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນລະດັບໜຶ່ງ.

 ອີງຕາມບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງໃນການຊີ້ນຳ ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກແລະມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງແຂວງ ເຫັນວ່າ ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ນໍາພາສະມາຊິກພັກ,ພະ ນັກງານລັດຖະກອນ ທຸກຂັ້ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດເປັນໃຈກາງ,ສຸມໃສ່ການລຶລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄ່ງລາງໃຫ້ໄປຕາມໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ ແລະ ມີການຫັນ ປ່ຽນຕາມທິດພັດທະນາກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,5 % ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນມີມູນຄ່າລວມ 3,503 ກວ່າຕື້ກີບ,ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້1,397 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ ເທົ່າກັບ 79,82% ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່VIII ຂອງແຂວງ ແລະ ເທົ່າກັບ 55,43% ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ Xຂອງພັດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. ໃນນັ້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການກໍໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະພັດທະນາເປັນກ້າວໆມາ ລວມທັງການຂຸດຄົ້ນລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 445,50 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 99%ຂອງແຜນດັດແກ້ ແລະ 72,64%ຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ VIII ຂອງແຂວງ,ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມທິດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈ່າຍຕາມແຜນບູລິມະສິດ ຄື ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ,ເງິນນະໂຍບາຍອຸດໜູນ,ບໍລິຫານ,ແລະເງິນລົງທຶນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ 451,55 ຕື້ກີບ,ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດ96,99 %, ນອກນັ້ນ ທາງອົງຄະນະພັກແຂວງຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາມສ້າງ,ຂະບວນການຮັກຊາດແລະພັດທະນາ ລວມທັງວຽກງານພັດ ທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນບ້ານແລະຄອບຄົວທຸກຍາກທົ່ວແຂວງແມ່ນຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 42,25% ຂອງບ້ານທັງໝົດ ແລະ 23,16%ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ.

 

 ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທັງໝົດນັ້ນ ຄືຜົນງານການຊີ້ນໍາ ນໍາພາຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕະຫຼອດໄລຍະ ປີເຄິ່ງທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ຖ້ທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ທິດທາງແຜນການທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ຄັ້ງທີ VIII ຂອງແຂວງແລ້ວ ເຫັນວ່າ ຍັງມີຫຼາຍອັນທີ່ຍັງຄົງຄ້າງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ ເຊິ່ງທາງອົງຄະນະພັກແຂວງກໍໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການເພື່ອຈະສືບຕໍ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສົກປີຕໍ່ໄປ.

ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com