ວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ບັນລຸຕາມທິດທາງແຜນ ການແລະລະດັບຄາດຫມາຍທີ່ວາງໄວ້ ດັ່ງນັ້ນ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະ ກິດ ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2018 ຢູ່ 5 ເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່.

  ອີງຕາມຂໍ້ມູນຕົວຈິງຂອງເອກະສານແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ປະຈໍາປີ 2018 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ເຫັນວ່າ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ກໍານົດວຽກງານຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງ ຢູ່ 5 ເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ບັນລຸດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ ໃນນັ້ນ ເປົ້າຫມາຍທີ 1 ຄື ເຮັດໃຫ້ເສດຖະ ກິດມີການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,ຫມັ້ນທ່ຽງ ແລະ ສ້າງໄດ້ຄວາມສົມດຸູນຂອງການເຕີບໂຕ ໂດຍການສຸມໃສ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຕາມ 4 ພື້ນຖານເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດ, 2 ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນຈາກພັກ ລັດ ແລະ ກໍາລັງແຮງງານຈາກເອກະຊົນ,ສ້າງເງື່ນໄຂອຳນວຍ ຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກເຜົ່າຊົນ ແລະ ເພດໄວສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ,ສົ່ງເສີມການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາເອກະລັກວັດທະນາທຳ ອັນດີງາມ ແລະແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາ ຊົນບັນດາເຜົ່າ, 3 ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ທັງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ,ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດຕ່າງໆຢ່າງທັນການ ແລ ກໍ່ສ້າງຄືນສິ່ງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ, 4ສ້າງພື້ນຖານງົບປະມານຂອງເມືອງໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ,ຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເມືອງ ໄປຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2014-2019 ) ທີ່ກໍານົດໄວ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ ແລະເປົ້າຫມາຍທີ 5 ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງລັດ,ສັງຄົມດ້ວຍລະບຽບກົດຫມາຍ ໃຫ້ມີຄວາມສັກສິດ,ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຍຸຕິທຳໃນທົ່ວສັງຄົມ.ບັນດາເປົ້າຫມາຍທັງຫມົດນັ້ນທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ເວົ້າລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍຄືບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເລັ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງແຂວງປະຈຳປີ 2018 ນີ້ ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດຫມາຍ.

 

ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com