ຕາມການລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 1 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 ມັງກອນ 2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ສົກປີ 2015 - 2016 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ເສດຖະກິດຂອງແຂວງໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອັດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດບັນລຸໄດ້ 7,5%, ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ຈີດີພີ) ບັນລຸໄດ້ 3.503 ກວ່າຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 436 ກວ່າລ້ານໂດລາ, ສະເລ່ຍ ຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.397 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ລື່ນແຜນການປີ 1,38%. ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກໍາ - ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,3%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 3,97%, ຂະແໜງການບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ 14,23%, ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຂາເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນ 1,92%. ດ້ານລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 445 ກວ່າຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 4,74% ເທົ່າກັບ 99% ຂອງແຜນ ເທົ່າກັບ 13% ຂອງ ຈີດີພີ, ໃນນັ້ນ; ລາຍຮັບພາຍໃນໄດ້ 98,75 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບດຸນດ່ຽງຈາກສູນກາງ 346,75 ຕື້ກີບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດໄດ້ 451,55 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 96,99% ຂອງແຜນການ ທຽບໃສ່ປີ ຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 1,78%. ການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າ ມູນຄ່າສົ່ງອອກສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 92,63 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ເທົ່າຕົວ, ມູນຄ່ານໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະຕິບັດໄດ້ 117,55 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 5% ແລະ ມູນຄ່ານໍາເຂົ້າ - ສົ່ງອອກ ຂາດດຸນການຄ້າ 24,92 ຕື້ກີບ. ການລົງທຶນ ສາມາດລະດົມທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາໄດ້ ທັງໝົດ 1.166 ກວ່າຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 81% ຂອງແຜນການ, ໃນນີ້; ທຶນພາຍໃນພາກລັດປະຕິບັດໄດ້ 191,51 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 16% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໄດ້ 124,58 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 11% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ, ສໍາລັບການລົງທຶນເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໄດ້ 82,21 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 7% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຂອງທະນາຄານປະຕິບັດໄດ້ 767,90 ຕື້ກີບ ກວມເອົາ 66% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. ນອກຈາກນັ້ນ; ຜົນສໍາເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການພັດທະນາ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແມ່ນສາມາດຜະລິດເຂົ້າໄດ້ 75.802 ໂຕນເທົ່າກັບ 89% ຂອງແຜນປີ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາປະຕິບັດໄດ້ 404,84 ຕື້ກີບ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າກວມ 78,55% ຂອງບ້ານທັງໝົດ, ຕາໜ່າງເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມເຂົ້າເຖິງບ້ານບັນລຸໄດ້ 94,90%, ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາມາດສົ່ງສັນຍານຄວບຄຸມໄດ້ 7 ເມືອງ ແລະ 444 ບ້ານ ກວມເອົາ 94,26% ສໍາລັບດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສາມາດດຶງດູດນັກທອ່ງທ່ຽວມາທ່ຽວຊົມ ແລະ ພັກເຊົາຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ທັງໝົດ 131.110 ເທື່ອຄົນ ເທົ່າກັບ 66% ຂອງແຜນປີ ສ້າງລາຍຮັບໄດປະມານ 8 ກວ່າລ້ານໂລສະຫະລັດ.

 

ຂ່າວຈາກຖະແຫຼງຂ່າວ: ດາວອນ ສີວິໄລ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com