ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

  ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ ນໍາພາກຂອງຄະນະພັກ,ຄະນະນຳຂອງແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ເຫັນວ່າໄດ້ຮັບການພັດ ທະນາຢ່າງເປັນລະບົບແລະຕໍ່ເນື່ອງ,ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ ເຊິ່ງຕາມການຄິດໄລເບືື້ອງຕົ້ນຂອງສູນສະຖິຕິ ປະຈຳແຂວງ ພົບວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນ 7,6%.

  ຕາມການສະຫຼຸບລາຍງານຂອງພະແນກ ແຜນການແລະການລົງທຶນ ແຂວງ ໃນກອງປະຊຸຸມ ຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງອຸດົມໄຊ ຄັ້ງທີ 7ສະໄຫມທີ VIII ໃນວັນທີ 1-2ກຸມພາ 2018 ເຫັນວ່າ ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຂວງ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບດີ ຄື 7,6 % ເຊິ່ງສາເຫດແມ່ນເນື່ອງມາຈາກ ຄວາມມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ ການເມືອງ,ມີຄວາມສະຫງົບສຸກ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານສັງຄົມຢ່າງໜັກ   ແໜ້ນ,ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບບັນດາແຂວງແລະປະເທດໃກ້ຄຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການດຳ ເນີນທຸລະກິດ ການລົງທຶນ,ການຜະລິດການບໍລິການ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ມະຕິທີ່ສະພາຮັບຮອງ 8% ນັ້ນ ແມ່ນຍັງຫຼຸດຄາດຫມາຍ 0,33 % ເຊິ່ງ 1 ປີ ຜ່ານມາລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP ມີມູນຄ່າໄດ້ 3,690.35ຕື້ກີບຫຼືເທົ່າກັບ 443,81 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,ສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້  1,393,35 ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 7,17%ກວມເອົາ 42,92% ຂອງGDP,ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 4.95%ກວມເອົາ 31.52%,ຂະແໜງບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,82 % ກວມເອົາ 22,69% ແລະ ພາສີອາກອນ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການນຳເຂົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,91% ກວມເອົາ 2,6 %ຂອງGDP.

  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງການນຳແຂວງກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສືບຕໍ່ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ໃຫ້ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍໃນປີຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງທິດທາງແຜນການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2018 ນີ ກໍຄື່ ປີທີ 3 ຂອງການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ( 2016-2020 ) ແມ່ນຕ້ອງປະຕິ ບັດໃຫ້ບັນລຸ8,5% ຂອງຕົວເລກ GDP.

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com