ຕະຫຼອດໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບຕາມທິດທາງແຜນການ ແລະ ຕົວເລກທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ຕາມ ( ແຜນດັດແກ້ ) ແມ່ນ 108 ຕື້ 598 ລ້ານ77 ພັນກີບ ແຕ່ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບປະຈໍາປີ ຕົວຈິງໄດ້ທັງໝົດພຽງ 99 ຕື້ 496 ລ້ານ 50 ພັນກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 92%. ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 0,7%.

  ລາຍຮັບທັງໝົດ ທີ່ຈັດເກັບໄດ້ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 93 ກວ່າຕື້ກີບ,ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ 6 ກວ່າຕື້ກີບ,ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ 7,34 ລ້ານກີບ. ສ່ວນລາຍຮັບຈາກສູນກາງ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 19 ຕື້ 764 ກວ່າລ້ານກີບ ໃນນັ້ນ ລາຍຮັບຈາກພາສີ ໄດ້ທັງໝົດ 17 ຕື້ 588 ກວ່າລ້ານກີບ,ລາຍຮັບຈາກການຢຶດໄມ້ 568 ກວ່າລ້ານກີບ,ລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ ໄດ້1 ຕື້ 608 ກວ່າລ້ານກີບ ແລະ ລາຍຮັບການດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບທັງໝົດ 342 ຕື້ 603 ລ້ານ 72 ພັນກີບ ທຽບໃສ່ແຜນປະຕິບັດໄດ້ 100%.

  ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຕົວເລກລາຍຮັບທັງໝົດນັ້ນ ອາດຈະຍັງຕໍ່າເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການຕົວຈິງ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງຄະນະພັກ,ຄະນະນຳ ຕະຫຼອດຮອດພະ ນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເອົາໃຈໃສ່ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຕາມພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ເຊັ່ນ ຂຸດຄົ້ນແລະ ຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະ ມານ,ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງ,ອະນຸມັດ ແລະ ເບີກຈ່າຍຕາມແຜນ ທີ່ສະພາອະນຸມັດ,ປະ ຕິບັດຕາມຈັນຍາບັນ,ໜ້າທີ່ເປັນນາຍບັນຊີຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການທີ່ດີ,ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງແຂງແຮງ ທັງພູດຂອງສູນກາງແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.

  ສໍາລັບທິດທາງແຜນການໃນປີ2018 ນີ້ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ແມ່ນຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 131 ຕື້ 81 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ແຜນດັດແກ້ປີ 2017 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 21%.

ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

 

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com