ຕາມການລາຍງານຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 2 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ່ 1 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ : ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສານປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊມີຫຼາຍອັນທີ່ພົ່ນເດັ່ນຂື້ນກ່ວາເກົ່າ

ໂດຍສະເພາະວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ - ແນວຄິດ ໄດ້ນໍາເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ - ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງ ຕ່າງໆ ຂອງຂັ້ນເທິງມາເຜີຍແຜ່ພາຍໃນກົມກອງຄົບຖ້ວນເຮັດໃຫ້ພະ

ນັກງານລັດຖະກອນສານປະຊາຊົນແຂວງມີລັກສະນະຫຼັກໝັ້ນທາງດ້ານການເມືອງຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ເຊື່ອ

ໝັ້ນຕໍ່ການນໍາພາຂອງພັກໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງແທ້

ຈິງສາມາດຕ້ານໄດ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ຕ່າງໆ ແລະ ການມ້າງເພທຳລາຍຂອງສັດຕູໄດ້ດີ.ສຳລັບວຽກງານ

ຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານແມ່ນໄດ້ສົ່ງພະນັກງານໄປຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງ 4 ທ່ານ ສົ່ງໄປຍົກລະດັບດ້ານວິຊາສະເພາະກົດໝາຍປະລິນຍາຕີ 1 ທ່ານ, ປະລີນຍາໂທ 1 ທ່ານ. ບໍາລຸງພາສາຫວຽດນາມ 3 ທ່ານ ສົ່ງໄປຝຶກອົບຮົມ 17 ເທື່ອຄົນ ຍິງ 7 ເທື່ອຄົນ. ວຽກງານຫ້ອງການ - ການເງິນໄດ້ສະໜອງງົບປະມານວັດຖຸເຕັກນິກເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ວຽກງານທັນເວລາ, ສໍາລັບວຽກງານການແກ້

ໄຂຄະດີ 5 ປີຜ່ານມາມີຄະດີປະເພດ ຕ່າງໆ ເຂົ້າມາສານປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ທັງໝົດ ຈຳນວນ 251 ເລື່ອງ ແກ້ໄຂແລ້ວ 248 ເລື່ອງກວມເອົາ 98 ກ່ວາ%, ຍັງຄ້າງ 3 ເລື່ອງກວມ 1 ກ່ວາ %. ວຽກງານກວດກາລັດ : ໄດ້ຖືເອົາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາລັດຕິດພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ຂອງລັດຖະກອນໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ສານປະ

ຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊເຮັດໃຫ້ຫາງສຽງຂອງສັງຄົມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວວຽງານຂອງສານປະຊາຊົນແຂວງຫຼຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

 

ຂ່າວຈາກຖະແຫຼງຂ່າວ: ດາວອນ ສີວິໄລ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com