ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ຄໍາພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເປັນປະທານໂອ້ລົມໃນກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ປະຈຳປີ 2017 ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ບັນດາການນຳເມືອງ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາ ລະນະສຸກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ທີ່ກະຊວງສາທາ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດກຳນົດ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.

ການໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາຂອງການນໍາແຂວງ ແກ່ບັນດາການນໍາແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ໄປຕາມແນວທາງທີ່ກະຊວງກະສາທາ ກໍຄື ສະພາໄດ້ກຳນົດໄວ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 10 ຕົວຊີ້ວັດ ເຊັນ ອັດຕາການເກີດ,ຕາຍ ຂອງແມ່ແລະເດັກນ້ອຍ,ເດັກທີ່ມີນ້ຳຫນັກແລະລ່ວງສຸູງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ,ການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະ ອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍ,ການສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍນັ້ນ ບັນດາການນຳເມືອງ ທັງ 7 ເມືອງທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງຕື່ມອີກ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນ ການລົງເກັບກໍາຂໍ້ມຸູນຕົວເລກ,ການປະສານງານກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ເຊື່ອມຊືມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ແກ່ປະຊາ ຊົນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈແຈ້ງຕໍ່ກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດແລະ ບໍລິການປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ.

   ທ່ານ ຄໍາພຽງ ຢາຈົງວາ ຮອງເຈົ້າແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ວຽກງານສາທາ ລະນະສຸກ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານ ຈື່ງຮຽກຮ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການໃນການຊີ້ນຳ ນໍາພາ ປະຊາຊົນ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສໍາເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

  ຂ່າວ: ຄານມະນີ ຮຽນດໍຈັນ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com