ແຂວງອຸດົມໄຊ ເມືອງແຫ່ງ ສະເໜ່

ອຸດົມໄຊເມືອງແຫ່ງສະເໜ່

ຂ່າວທັງໝົດ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ: Tel/Fax: 081 312109, email: odx_gv04@yahoo.com

© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com