Category: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ

ທາດໄຊມຸງຄຸນລັດຕະນະມິ່ງເມືອງ

ພະທາດໄຊມຸງຄຸນລັດຕະນະມິ່ງເມືອງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາຫວານນ້ອຍ (ຈຸດໃຈກາງເທດສະບານແຂວງ). ພະທາດນີ້ ມີຄວາມສູງ 18 ແມັດ, ກວ້າງ 18 ຄູນ 18 ແມັດ, ເປັນພະທາດ ທີ່ສວຍງາມ ແລະ ເປັນທີ່ສັກກະລະບູຊາ ຂອງຊາວພຸດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຊາວແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ…

ນໍ້າຕົກຕາດ ນໍ້າແຮງ ເມືອງຮຸນ

ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງ ບ້ານກະຕາງຢາ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ ເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 24 ກິໂລແມັດ. ເປັນເສັ້ນທາງປູຢາງ 4 ກິໂລແມັດ, ຈາກນັ້ນ ເຂົ້າເປັນເສັ້ນທາງຍົກລະດັບ ປູຫີນແຮ່ ແລະ ດິນແດງ ທຽວໄດ້ໃນລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງ ເປັນນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ…

ນໍ້າຕົກຕາດ ຕະແລ ເມືອງຮຸນ

ຕາດຕະແລ ເປັນນ້ໍາຕົກເຮັດໃຫ້ປະລາດ, ຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານ ຕະແລ ຫ່າງຈາກ  ເທດສະບານເມືອງຮຸນ ປະມານ 42 km. ນ້ໍາຕົກແມ່ນຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ. ທ່ານຍັງຈະໄດ້ຮັບບັນຍາກາດສົດຊື່ນ ພາຍໃຕ້ປ່າໄມ້ໃຫຍ່. ຄວາມຍາວຂອງນ້ໍາຕົກປະມານ 600 ແມັດ ແລະ ປະກອບດ້ວຍ 7 ລະດັບ ນ້ໍາຕົກທີ່ສວຍງາມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.…

ວັດພະເຈົ້າສິງຄຳ ບ້ານດອນ ເມືອງຫຼາ

ວັດພະເຈົ້າສິງຄຳ ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເທດສະບານ ເມືອງຫຼາ, ມີທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ. ເປັນວັດທີ່ເກົ່າແກ່, ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ທີ່ຍາວນານ ແລະ ເປັນວັດທີ່ມີ ພະເຈົ້າສັກສິດແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ມີຊາວພຸດ ແລະ ສາສະນິກະຊົນທົ່ວໄປ ໄດ້ເຂົ້າໄປ ກາບໄຫ້ວພະເຈົ້າສິງຄຳ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອຂໍພອນຕ່າງໆ ຕາມໃຈປະສົງ ຂອງແຕ່ລະຄົນ…

ຖ້ຳຈອງອອງ ເມືອງໄຊ

ຖ້ຳຈອມອອງ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຈອມອອງ ເມືອງໄຊຫ່າງຈາກ ເທດສະບານເມືອງໄຊ 45 ກິໂລແມັດ (ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ). ຖ້ຳຈອມອອງ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ ບ້ານຈອມອອງ ປະມານ ກິໂລແມັດ, ເປັນເສັ້ນທາງຍ່າງ (ລົດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້). ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ແຂວງ ແມ່ນເປັນຖ້ຳໃຫຍ່, ຍາວ ແລະ…

ຕາດນ້ຳແຈ ບ້ານທ່າມື່ນ ເມືອງແບງ

ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຈ ບ້ານທ່າມື່ນ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງບ້ານທ່າມື່ນ, ເມືອງແບງ, ແຂວງອຸດົມໄຊ. ສະພາບເສັ້ນທາງການເຂົ້າເຖິງ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຍັງເປັນເສັ້ນທາງທະລຸ ເຂົ້າໄປຫາຕາດປະມານ 4 ກິໂລແມັດ ເປັນເສັ້ນທາງ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກລະດັບ. ທ່າແຮງ ແລະ ສິ່ງທີ່ດຶງດູດ ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ແລະ…

ນ້ຳລອດພູ ບ້ານນາທົ່ງ ເມືອງນາໝໍ້

ນ້ຳລອດພູ ແຫ່ງນີ້ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາທົ່ງ ຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງນາໝໍ້ ປະມານ 8 ກິໂລ ແມັດ, ສະພາບເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງນ້ຳອອກຮູ ຈາກທາງ ເລກ 13 ເໜືອເຂົ້າໄປປະມານ 1 ກິໂລແມັດ ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ. ລັກສະ ນະຂອງນ້ຳອອກຮູ ແມ່ນໄຫຼອອກຈາກໜ່ວຍພູທີ່ໃຫຍ່ ແລະ…

ຕາດນ້ຳກັດ ບ້ານແຟນ ເມືອງໄຊ

ຕາດນ້ຳກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານແຟນ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ 24 ກິໂລ ແມັດ. ສະພາບເສັ້ນທາງໃນການເຂົ້າ ເຖິງບ້ານທາງ ປູຢາງຈາກເທດສະ ບານເມືອງໄຊ ເຖິງບ້ານບໍ່ 5 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ບ້ານບໍ່ຫາບ້ານແຟນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງຕາດນ້ຳກັດ ແມ່ນເປັນເສັ້ນ ທາງທີ່ປູດ້ວຍຫີນແຮ່…

ເຜົ່າອາຄາ ບ້ານອາໂນ ເມືອງຫຼາ

ບ້ານອາໂນ ເປັນບ້ານເຜົ່າອາຄາ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກ ຂອງເມືອງຫຼາ, ຫ່າງຈາກເມືອງຫຼາ ປະມານ 32,5 ກິໂລແມັດ (ເສັ້ນທາງເຂົ້າຫາ ບ້ານສາມາດທຽວໄດ້ 2 ລະດູ ເປັນທາງດິນແດງອັດແໜ້ນ ບາງບ່ອນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນໄລຍະລະດູຝົນ). ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳຂອງ ເຜົ່າອາຄາ ທີ່ມີເອກະລັກແຕກຕ່າງ ຈາກເຜົ່າອື່ນ ທີ່ສ້າງຄວາມສົນໃຈ…